این جمعه از آن جمعه هاییست

 

که میخواهم هر چه عاشقی را دور کنم

 

 

بدون فکر؛ آرام باشم

 

 

این جمعه نبودنت را بردار؛ بگار نفسی آسوده بکشم

 

 

با فکر اینکه؛ هیچگاه تو را ندیدم

 

 

ساعتی آسوده بخابم...

 

 

عزیزی داری؟

 

 

جان عزیزت نبودنت را بردار و ببر........

 انتشار از منبع : cherayi-pb - cherayi-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:43:13
  برچسب ها : جمعه